Аймақтану

Сол не өзге аймақтың даму заңдылығын меңгерумен айналысатын кешенді оқу пәні. Ол оның тарихи-мәдени дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуді, заманауи жағдайды талдауды және аймақты дамытудың мүмкін жолдарын болжай білуді, оның өткенін, бүгінгісі мен болашағын меңгеруді қамтиды. Ең алдымен адамдарға, сол немесе өзге елдің халқына басты назар аударылады; адами фактор кез келген қоғамдық-саяси немесе тарихи-мәдени аймақтың (географиялық немесе табиғаттан басқа) болуы негізгі болып қарастырылады. Аймақты меңгеру көптеген басқа жоғары оқу орындарындағы саясат және халықаралық қарым-қатынастар арқылы емес,  тарих, мәдениет және тіл арқылы жүргізіледі. Бұл  аймақтың әртүрлілігі бойынша барлық ұлттық  ерекшеліктерін ашуға, тұрмыстың өзіндік ерекшелігін және тұрмыс салтын анықтауға, оның дамуына әсер ететін негізгі факторларды ашуға мүмкіндік береді, нәтижесінде,  нақты заманауи жағдайларды дербес талдауға және болашақты болжауға мүмкіндік береді.

 

Академиялық дәрежесі: өлкетану бакалавры

Қызмет салалары:

•    ірі банктердің және қаржылық институттардың халықаралық байланыстары бойынша бөлімдер;
•    халықаралық аймақтық ұйымдар;
•    мемлекеттік мекемелердің сыртқы саяси және экономикалық байланыстар бойынша бөлімдері;
•   талдау орталықтары және ғылыми-зерттеу институттарда;
•    елшіліктерде және мәдени орталықтарда;
•    біріккен кәсіпорындарда.

Оқу ұзақтығы: 4 жыл

Оқу нысаны:
күндізгі – 4 жыл

Оқыту тілі: орыс, ағылшын