Новости

Сентябрь, 25

23 сентября 2019 года в Школе Государственной и Общественной Политики и Права AlmaU прошла лекция по римскому праву по институциям Гая от Армана Шайкенова.

23 сентября 2019 года в Школе Государственной и Общественной Политики и Права AlmaU прошла лекция по римскому праву по институциям Гая от Армана Шайкенова.

Арман Нагашбаевич Шайкенов - юрист, Первый заместитель Председателя ПЮК « Юстус», партнер юридической фирмы Linkage & Mind, преподаватель права.

В ходе лекции Арман Шайкенов расказал что такое римское право и зачем его изучать. Подробно были рассмотрены «Институции» Гая, отмечен их высокий уровень систематизации. Участники выразили мнение, что римское право – технологичное, конкретное, буквальное, носящее прикладной характер – было и остаётся эталоном юридической техники.

В дальнейшем студенты ШГиОПиП будут проходить курс Римского права от Армана Шайкенова.

 

On September 23, 2019, a lecture on Roman law in the institutions of Guy from Arman Shaikenov was held at School of Public Policy of Almaty Management University.

Arman Nagashbaevich Shaikenov - lawyer, First Deputy Chairman of the Chamber of Legal Advisers "Justus", partner of the law firm Linkage & Mind, law professor.

During the lecture, Arman Shaikenov told what Roman law is and why to study it. Guy's “Institutions” were examined in detail and  their high level of systematization was noted. Participants expressed the view that Roman law – tech concrete, literal bearing of an applied nature – it was and remains the benchmark for legal technology.

In the near future, the students of School of Public Policy will take a course of Roman law from Arman Shaikenov.

 

2019 жылдың 23 қыркүйегінде Алматы Менеджмент Университеті Мемлекеттік және Қоғамдық саясат және құқық мектебінде Арман Шайкеновтің Гай мекемелері бойынша Рим құқығы туралы дәрісі өтті.

Шайкенов Арман Нағашбайұлы - заңгер, «Юстус» заң кеңесшілері палатасы төрағасының бірінші орынбасары, Linkage & Mind заң фирмасының серіктесі, заңгер.

Дәріс барысында Арман Шайкенов Рим құқығы деген не және оны не үшін зерттеу керек екенін айтты. Гайдың «институттары» егжей-тегжейлі қарастырылып, олардың жүйелену деңгейі жоғары екендігі атап өтілді. Қатысушылар Рим құқығы - технологиялық, нақты, сөзбе-сөз, табиғатта қолданылатын - заң технологиясының стандарты және солай болып қала береді деген пікір білдірді.

Алдағы уақытта Мемлекеттік және Қоғамдық Cаясат және Құқық Мектебінің студенттері Рим құқықығы курсын өтетін болады.

Поделиться: